.: Ceník výkonů :.

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (platný od 1. 7. 2013)

Posouzení zdravotní způsobilosti:
- k výkonu povolání (vstupní, výstupní, preventivní): 500,- Kč
- k výkonu povolání (potravin. průkaz, kurz apod.): 500,- Kč
- pro práci u dobrovolných hasičů: 300,- Kč
- na řidičský, zdravotní, profesní, zbrojní průkaz: 500,- Kč
- ke schopnosti řízení motorového vozidla ve věku 65 let: 500,- Kč
- opak. vyš. k řízení motor. vozidla v 65, 68, 70, 72...(+2 roky): 300,- Kč
- ke sportovní činnosti, letní tábory – studenti: 100,- Kč
- ke sportovní činnosti, letní tábory – výdělečně činné osoby: 200,- Kč
- na žádost jiných institucí (policie, soudy apod.): 500,- Kč
- na vlastní žádost či pro jiné účely: 500,- Kč
- ke studiu na vysoké škole, střední škole, nástavbě apod.: 300,- Kč
- k účasti na rekondičním pobytu: 300,- Kč
- pro umístění v ústavu sociální péče: 350,- Kč
Zpráva pro pojišťovnu:
- uzavření pojistky: 500,- Kč
- hodnocení úrazů, vypsání pojistky : 300,- Kč
- bodové hodnocení následků pracovního úrazu: 300,- Kč
- "bolestné": 300,- Kč
Ostatní:
- výpis ze zdravotní dokumentace: 100,- Kč
- administrativní úkon na žádost pacienta: 100,- Kč
- očkování nehrazené z veřej. zdrav. poj. + cena očkov. látky: 100,- Kč

Z důvodu časové náročnosti se laskavě k vyšetření zdravotní zbůsobilosti předem objednejte. Děkujeme.