.: Náš kolektiv :.

MUDr. Jana Musilová - lékařka Dobřív

MUDr Dobřívská rodačka. Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Poté pracovala na interním oddělení Rokycanské nemocnice. V roce 2004 složila atestaci v oboru vnitřní lékařství. Během mateřské dovolené pracovala na interní ambulanci, v Domově Harmonie v Mirošově, zastupovala praktické lékaře v našem okrese a od 1.10.2009 začala pracovat jako všeobecná lékařka v Plzni – Křimicích a Plzni – Radčicích. Od 1.1.2011 začala ordinovat také v Dobřívě. Koncem roku 2012 předala lékařskou praxi v Plzni a plně se soustředila jen na ordinaci v Dobřívě. V roce 2013 atestovala v oboru všeobecného praktického lékařství. V témže roce také obdržela diplom celoživotního vzdělávání.


Ivana Vevercová - sestra Dobřív

sestra Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Plzni a poté nástavbové studium Sestra pro intenzivní péči v Praze. Od roku 1995 pracovala ve Fakultní nemocnici Praha na Jednotce intenzivní a resuscitační péče pro děti. Po mateřské dovolené nastoupila na dětské oddělení Nemocnice Hořovice. Od roku 2009 působí v naší ordinaci.


Rádi vás uvítáme mezi naše pacienty!